‌‌
‌‌
‌‌شرکت شیمیایی آناسیمین

سورفکتانت‌ها

کاربردهای اساسی سورفکتانت ها در فرآیند خیس کنندگی و یا ترشوندگی (wetting)، کف کنندگی، پاک کنندگی، امولسیون کنندگی و پخش کنندگی می باشد و به دلیل ساختار ویژه در بسیاری از صنایع کاربرد دارند.

درباره آنا سیمین
بیشتر بخوانید